Primeiro libro do curso 2010/11

Posted by admin under Libros

1033872325_5d81111f34_oMira si yo te querré
Luis Leante

Premio Alfaguara 2007

Nin o tempo nin o deserto poden frear ao amor.

O achado inesperado dunha vella fotografía fará que Montse Cambra, unha doutora de corenta e catro anos, abandone o seu Barcelona natal para buscar ao seu primeiro amor. Comeza así unha viaxe que a levará ata o Sahara. O afán de supervivencia e a paixón de vivir dun pobo esquecido no deserto axudarana a descubrir o seu verdadeiro destino.

Mira se eu querereiche é unha historia de amor que se alarga no tempo, o retrato de dúas épocas e de dúas culturas unidas por un segredo, a aventura dunha muller que descobre o máis importante na soidade do deserto.

Leave a Reply