Reunión do Libro “LA CENA” de Janne Teller

Posted by admin under General

Co motivo explicito no libro cuia trama desenvolvese durante unha cea familiar onde dous irmans se reunen para falar sobre un asesinato cometido polos seus fillos. Decidimos organizar a reunión a carón dun xantar nas istalacións do restaurante do ciclo de hoatalaría do noso centro, e durante este xantar destripamos o libro.

A opinión xeral dos leCarta menu la cena 1ctores foi mooi boa de feito gustolle a todos os menbros de club e debido o controvertido que e o tema (o sasesinato dunha indixente nun caixeiro dun banco) creouse un debate bastante  apaisoante sobre a moralidade. A pregunta que se suscitou foi; que farias tu no lugar dos prosenitores?. As respostas foron moi dispares pero case a totalidade dos menbros pensamos que proteseriamos os fillCarta menu la cena 2os deste feito tan desafortunado.

Refente o autor comentamos que a sua forma de contar utilizando como fio conductor as partes dunha cea pareceunos moi interesante e de feito creomos que e un acerto para manter a atención do lector según vai avamzando o xantar. A sua forma de escribir parecenos aseitada ainda que o final do libro pensamos dse de forma intencionada o autor non toma partido por ninguha das posibles solucións o problema sucitado na novela.

Dende o punto de vista literario parenos unha narración coreta pero un pouco cansina o principio xa que esta esta durante bastan te tempo en primeira persoa e a falta de dialogo ou de intervención de distintos personaxes o fai algo pesado, ainda que esto se soluciona a partir dos primeiros capitulos.

DSCN9505DSCN9502

DSCN9510

Leave a Reply